Mijn werk doe ik met veel plezier en met liefdevolle aandacht. En met mijn cliënten en hun privavy ga ik zorgvuldig om. Daar ben ik persoonlijk verantwoordelijk voor en je kunt mij hier altijd op aanspreken.

Als Shiatsu-therapeut ben ik lid van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland (SVN) en van de EISA (European International Shiatsu Association). Verder sta ik ingeschreven bij de Stichting Register Beroepsbe­oefenaren Complementaire Zorg (RBCZ – 508009R). Dat is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, met daaraan verbonden de geschillencommissie (TCZ). En ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) voor klacht- en tuchtrecht.
Mijn praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14116677.

Wettelijk ben ik gehouden aan de algemene voorwaarden. Wat betreft jouw persoonlijke gegevens hou ik mij aan de privacyvoorwaarden ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). En in de communicatie naar derden voldoe ik aan de bepalingen van het verwerkingsregister. Hiermee samenhangend gebruik ik bij elke nieuwe cliënt een behandelovereenkomst. Bij de eerste afspraak zal ik vragen om zo’n behandelovereenkomst te ondertekenen. Voor ondertekening worden we beide geacht de bijbehorende http://Bepalingen betreffende behandelovereenkomst 1-2-2024 en het privacy document te kennen.